Carolien specialiseerde zich in reclamefotografie

  • Cover eet ze met hapjes

Het is groot feest, want Carolien heeft haar diploma voor gespecialiseerd vakfotograaf binnen, dankzij de succesvolle afronding van haar specialisatie aan de Fotovakschool. Zij heeft zich toegelegd op reclamefotografie en koos voor haar eindopdracht voor het fotograferen van voedsel en het presenteren daarvan in de vorm van een kookboek dat de titel “Eet ze met hapjes” kreeg.

Culinaire fotografie is niet eenvoudig: hoe krijg je eetbare zaken zó in beeld dat mensen er daadwerkelijk zin in krijgen? Zoals dat past bij Carolien, is ze niet over één nacht ijs gegaan. Zij heeft verder gedacht dan alleen de foto’s. Die moesten natuurlijk erg goed zijn, maar ook passen in de context en bovendien moest het kookboek een eenheid vormen. Ze wilde aantonen dat ze professioneel werk kan leveren.

De gerechten bereidde zij telkens helemaal zelf, maakte daar de foto’s van en vormde het geheel tot een boekwerk dat zich richt op degene die niet zo vaak in de keuken staat, maar toch eens wat bijzonders op tafel wil zetten.

De reacties vanuit de Fotovakschool zijn lovend! Behalve de hoge kwaliteit van het fotowerk is de wijze van presenteren zeer compleet. Het nodigt werkelijk uit om zelf eens een dergelijk recept te proberen.

Het boekwerk kan desgewenst dus zonder verdere aanpassingen in productie worden genomen. Het proeven van de gerechten, die ook na de fotografie eetbaar waren, was elke keer weer een feest. Maar het grote feest is compleet nu Carolien haar diploma op zak heeft!

Dat is een serieuze prestatie. Om dit te kunnen bereiken, heeft Carolien veel moeten overwinnen. Des te groter is de vreugde dat het gelukt is – en ook met de goede kritieken die ze erbij ontving.

Op c3foto.nl presenteert Carolien haar eigen werk, welke zich gevormd heeft vanaf het begin van haar opleiding tot nu.

Categorieën